Elektroskop: pendeteksi muatan listrik


(Pustaka Fisika). Apa itu Elektroskop??? Elektroskopadalah suatu piranti yang dapat digunakan untuk mendeteksi muatan. Di dalam sebuah peti kaca terdapat dua buah daun elektroskop yang dapat bergerak (kadang-kadang yang dapat bergerak hanya satu daun saja), biasanya dibuat dari emas. Daun-daun elektroskop ini dihubungkan ke sebuah bola logam yang berada di luar peti kaca melalui suatu…