Pemantulan Gelombang Bunyi (Sound Reflection)


(Pustaka Fisika). Permukaan-permukaan keras seperti dinding, lereng gunung akan memantulkan gelombang-gelombang bunyi. Inilah yang menyebabkan kenapa sehingga kita sering mendengar sebuah bunyi yang dipantulkan, setelah bunyi asli mengenai sebuah dinding pemantul. Kita dapat merumuskan sebuah hukum tentang pemantulan bunyi: Bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul terletak pada satu bidang Sudut datang sama dengan sudut…